Hírfolyam

Nyílt levél a VaMaDiSz elnökéhez

Tisztelt Elnök úr!
A Magyar Mozgalom növekvő aggodalommal figyeli a kultúra és az oktatás területén tapasztalható, az elmúlt időszakban egyre inkább erősödő, sőt ma már legtöbbször leplezetlen pártpolitikai nyomásgyakorlás és megfélemlítés következményeit, az emberi és kisebbségi jogok tiprásának egyre gyakoribb eseteit. A jelek szerint a hatalom ma már nem elégszik meg a sajtó feletti szinte korlátlan uralmával, a kulturális és oktatási intézményeket is saját befolyása alá kívánja vonni,  mellőzve a vonatkozó jogszabályi előírásokat, figyelmen kívül hagyva a szakmai szempontokat és a szakma álláspontját is.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a vajdasági magyar politikai színtéren, a hatalommal és felelősséggel felruházott közszereplőkre is ugyanez a gátlástalan magatartás jellemző. Tőlük sem idegen az indoklás nélküli döntéshozatal, a testületi határozatok semmibevétele, az eljárási szabályok megsértése. És ezt csak tetézi az említett közszereplők tehetetlensége minden olyan esetben, amikor a kisebbségi érdeket a többségi hatalmi dölyf ellenében kellene tudni érvényesíteni.
Csak néhány példa, amelyekről vagy sajtóhírek, vagy az MNT-ben levő tagjaink felszólalásaiból tájékozódhatott a közvélemény: a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola igazgatóválasztása során az illetékes tartományi titkárság által elkövetett eljárási hiba; majd ugyanebben az ügyben egy ezideig példátlan eset, az MNT döntésének meghamisítása; de a karlócai gimnázium igazgatóválasztásának ügye is ide sorolható, ami – sajtóhírek szerint – ugyancsak indoklás nélkül megy szembe az intézmény szakmai véleményével és döntésével.
Egy tegnapi sajtóhírből pedig, amely az egy hónappal ezelőtti bírósági ítéletről tájékoztat, az derült ki, hogy az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán továbbra sem valósulhatnak meg a kisebbségi nyelvhasználati jogok, a felsőoktatási intézményben továbbra sem lehet felvételi vizsgát tenni magyar nyelven. Teljességgel abszurd eset. Szakmai és politikai kudarca ez a magyar politikumnak.
A Magyar Mozgalom korábban is támogatásáról biztosította a Vajdasági Magyar Diákszövetséget, és felkínálta szakmai segítségét. Most, az Újvidéki Felsőbíróság döntésének ismeretében, ismételten felkínáljuk a sorainkban lévő jogászi és ügyvédi gyakorlattal rendelkező szakemberek segítségét.
A Magyar Mozgalom nem kiszolgálója a hatalomnak és nem is kiszolgáltatottja annak, ezért  a jogászaink kizárólag szakmai szempontok szerint járnak majd el, nem pedig a koalíciós partnerek elvárásait szem előtt tartva, azok politikai érdekét előnybe részesítve.
Kívívott nemzeti közösségi jogaink gyakorlati érvényesülése nem lehet politikai alkuk áldozata.
A Magyar Mozgalom Elnökségének nevében:
Joó Horti Lívia, társelnök