Kisvárosi karcolatok

Sándor József: Meddig még?

Amit szabad a titkárnak, meg a tanácsosnak – azt nem szabad a képviselőnek!?

November 29-ére hívták össze a zentai képviselő testület 37. ülését, 12 napirendi ponttal, de már rögtön a kezdetén a hatalmi koalíció javaslatára a két legérzékenyebbet törölték. Úgy látszik, ezek még a SZHP-VMSZ koalíción belül is gondot okoztak. E két pont történetesen a hőenergia gyártásáról és disztribúciójáról, illetve a hőenergia árának, elszámolási módjának a megállapításáról rendelkezett volna.

Az ülés kezdete előtti percek pedig a hatalmi önkényt voltak hivatottak demonstrálni. A kkt ügybuzgó titkára, amikor meglátta, hogy a Családi Kör által akkreditált újságíró felállította a kamerát, azonnal reagált...

Már fel volt vértezve, láthatóan készült erre a pillanatra, és közölte hogy az újságíró nem készíthet felvételt, mert  a Családi Kör nincs bejegyezve műsorszórásra, nincs saját csatornája, ezért „csak jegyzetelhet”(!).

EZT KÖVETŐEN KÓKAI PÉTER, A CSALÁDI KÖRT KIADÓ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELŐJEKÉNT, ÜGYRENDBEN REAGÁLT, FELOLVASVA A TÁJÉKOZTATÁSI TÖRVÉNY VONATKOZÓ SZAKASZAIT,  ÉS BEJELENTETTE, HOGY ANNAK ÉRTELMÉBEN MÁRPEDIG AZ ÜLÉST RÖGZÍTENI FOGJÁK, ÉS HA EZ NEM TETSZIK A TITKÁRNAK, AKKOR TESSENEK FELJELENTÉST TENNI.

Rövid vita után az elnök asszony tíz perc szünetet rendelt el, mely fél óráig  tartott, és a következménye az lett, hogy a kamera mégis dolgozott…  Miután a hatalom megszüntette az élő közvetítést,  most annak is gátat akart vetni, hogy más rögzíthesse a teljes ülést. Egyelőre sikertelenül.

Szintén ügyrendben szólalt fel Zsíros Jankelić Anikó (DP) ellenzéki képviselő, és szintén a titkárral volt vitája, mert az szabályosan összehívta ugyan a frakcióvezetőket az üléseket egy nappal megelőző szokásos konzultációra, viszont a megadott időben és helyen SENKI nem jelent meg (Anikón kívül). A titkár ugyanis úgy gondolta, ha már az ellenzék (korábbi bejelentésének megfelelően – egyébként épp az élő közvetítések megszüntetése miatti tiltakozása jeléül) úgysem jelenik meg ezeken a konzultációkon, akkor azt felesleges is megtartani... Újabb önkényeskedés, és ismét csak a titkár részéről. Persze mindez nem csupán az ő egyéni túlbuzgóságáról árulkodik, hanem egyben a hatalmi koalíció arroganciájáról is.

Ettől kezdve viszonylag gördülékenyen zajlott le a 2018-as városi költségvetés módosítása, amelyre a folyamatban levő, és bizonyos új projektumok finanszírozására befolyt eszközök miatt került sor. A 2019-es vagyonadó elszámolási módjáról volt némi vita, annak ellenére, hogy nem történt drasztikus emelés. Zsoldos Ferenc (MM) és Rácz Szabó László (Zenta a zentaiaké!) is arról beszélt, hogy ilyen nehéz gazdasági év után nem indokolt és nem erkölcsös még az ilyen kis mértékű emelés sem, főleg nem az aszály sújtotta mezőgazdaság irányába.

ZSOLDOS KIEMELTE, MILYEN POZITÍV ÜZENETE LENNE, HA A KKT NEM HAGYNA JÓVÁ EGYETLEN DINÁRNYI EMELÉST SEM. A HATALMI TÖBBSÉG VISZONT SZAVAZOTT, ÉS ELFOGADTA AZ EMELÉST.

A Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ alapítói okiratának elfogadásáról szóló rendelet is jogvitába torkollott.  A fentiek ismeretében talán nem meglepő, hogy ismét csak nem a képviselők vitáztak egymással, hanem  egy újabb „titkár kontra képviselő” vitának lehettünk szem- és fültanúi.  A végeredmény is a szokásos forgatókönyv szerint alakult: a hatalom fittyet hányt a jogi érvekre, és szavazattöbbséggel kiállt a módosítás mellett.

Megjegyzendő, a kkt titkárának egyébként CSAK az a feladata, hogy figyeljen a jogszerű eljárásra, illetve a törvények tiszteletben tartására.  Nem így Zentán, ahol a titkár a saját, és a hatalmi koalíció szája íze szerint magyarázza az előírásokat, és „mellékesen” egyre többet politizál. Mondhatni, lassan már a képviselők helyett is...

A község 2018-as költségvetésének január-szeptemberre vonatkozó végrehajtásáról szóló határozat komolyabb vita nélkül került elfogadásra.  A megvalósítás 56%-os, ami elfogadható, hiszen az utolsó 3 hónapban várható az idei adók befizetése, ami mindig feljavítja a végeredményt.

A további napirendek pontok talán nem is érdemelnének különösebb részletezést, ha...

Ha nem történt volna az, hogy Popov Danilo, a községi tanács sporttal és ifjúsági kérdésekkel megbízott tanácsosa, miután ismertette a községi ifjúsági tanács (egyébként kurtára sikeredett) jelentését, engedélyt kért az elnök asszonytól – és kapott is – hogy reagáljon a Rácz Szabó László képviselő által többször is emlegetett november 25-ei „tartományi ünnep” kapcsán.

Itt most nem az a fontos, hogy mit mondott. Hanem az, hogy NEM a NAPIRENDRŐL beszélt, és ilyenkor a képviselő testület jóváhagyása kell ahhoz, hogy beszélhessen. Ő beszélhetett enélkül is, miközben az ebben a témában reagálni szándékozó Zsoldos Ferenctől megvonták a szót, Rácz Szabót pedig többször is figyelmeztették, hogy nem a témáról beszél... Márpedig a képviselőknek az a dolguk, joguk és kötelezettségük, hogy az általuk képviselt polgárok véleményét és saját véleményüket elmondják.  Zentán viszont fordított a helyzet: akinek erre nincs joga és felhatalmazása, az beszélhet, akinek viszont maguk a polgárok adtak felhatalmazást és legitimitást, azt elhallgattatják.

Nem elég, hogy beszüntették a közvetítéseket, nem elég, hogy nyúlfarknyira szűkítették a képviselők felszólalási idejét, a legújabb az, hogy már mindenki vitázhat, csak a képviselő nem. Főleg, ha ellenzéki.  Amit szabad a Jupiternek (meg a titkárnak, meg a tanácsosnak...), azt nem szabad a legálisan megválasztott képviselőknek.

Meddig még, hölgyeim és uraim?