Program

14 Már

Decentralizáció

Szerbiának legitim joga van a regionalizáció mellett dönteni, de csak akkor, ha előbb decentralizációt hajt végre, majd helyi és országos szinten elvégzett komoly elemzés azt állapítja meg (ami mindmáig nem történt meg), hogy a regionalizációból az állampolgároknak gyakorlati hasznuk lenne. Szerbiában már léteznek...

Tovább
13 Már

Mezőgazdaság

A termőföld eladásának megakadályozása külföldieknek egy szükséges átmeneti megoldás. Termelőink, mezőgazdaságunk, gazdaságunk ebben a pillanatban nem állnak készen egyenrangú versenyre az európai és a világpiacon. Stratégiai erőforrásaink kalapács alá kerülése egyenlő a jövőnk eltörlésével. Az...

Tovább
14 Már

Háborús örökség

Szerbia nem nézett szembe következetesen a háborús örökséggel. Nem lépett túl rajta, és nem vonta meg az összes...

Tovább
15 Már

A térségben uralkodó viszonyok

Szerbia nem erősebb attól, ha a szomszédai gyöngébbek; nem attól lesz nekünk jobb, ha nekik rosszabbul megy a soruk. Egészséges versengés kell, nem pedig nevetséges fegyverkezési hajsza. Rokon a kultúránk, gazdaságunk sportunk – vagy azért, mert közösek, vagy mert kiegészítik egymást. A kereskedelmen és idegenforgalmon kívül ezek azok...

Tovább
15 Már

Európai Unió

Szerbia földrajzilag, politikailag és civilizációsan Európához tartozik. Az Európai Unió ugyanazokon az európai értékeken alapul, amelyeket az alkotmányunk is kiemelten a Szerb Köztársaság tartópillérei közé sorol. Elegendő csak arra gondolnunk, hogy a jobb élet reményében hova igyekeznek évente tízezerszámra a szerbiaiak,...

Tovább
15 Már

NATO

A NATO egyike a napirenden levő forró témáknak, amelyekkel a közvélemény figyelme elterelhető a létkérdésekről. Az aktuális hatalom már számos olyan lépést meglépett, amellyel Szerbiát a NATO-tömb függvényévé tette, miközben a lakosságot folyton azokkal a „hazaárulókkal” riogatja, akik „azt...

Tovább
13 Már

Koszovó

A hatalmi körök háborús és nacionalista retorikáját, melyre okot a saját maguk által kreált indokok adnak, sürgősen be kell szüntetni Belgrádban és Prištinában. Az emberi jogok és ezzel a szerb nemzeti jogok, valamint a kulturális és vallási örökségünk tiszteletben tartása prioritás kell, hogy legyen. A szerbek, romák...

Tovább