Hírfolyam

Az eurók mindenekfelett

Véletlenszerűen, a médiából értesült Szabadka közvéleménye arról, hogy a Gerontológiai Központ Március 27-i utcai parcelláján menekültcsaládok elszállásolására szánt lakások felépítését tervezik. A hír komoly felzúdulást és tiltakozást váltott ki a polgárokból, elsősorban az érintett helyi közösségek, a Sétaerdő és a Zorka területén. Aláírásgyűjtést szerveztek a lakásépítés megakadályozására, amelynek a hátterében, noha szégyenlősen és csendben, de a VMSZ aktivistái álltak.

A Mozgalom a polgári Szabadkáért tanácsnoki csoportja arra az álláspontra helyezkedett, hogy ezt a kérdést a rendszeren belül kell megoldani, ezért fordultunk a város képviselő-testületéhez. Május elején indítványoztuk a képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívását, amelynek napirendjén egy határozati javaslat szerepelt volna a menekültek Szabadka területén történő elhelyezése kapcsán. Indítványoztuk, hogy a város utasítsa el a projektumot. Bunford Tivadar a testület VMSZ-es elnöke nem volt hajlandó összehívni az ülést.

A Mozgalom a polgári Szabadkáért június 20-án ismét átadta javaslatát a testületnek, amikor már nyilvánvaló volt, hogy július elejére összehívják a képviselő-testületet. Lényegében szinte azonos szövegű határozati javaslatot terjesztett be a VMSZ tanácsnoki csoportja is, azzal a különbséggel, hogy ők a meglévő befogadó állomást is bezáratnák. Az ülés napján kaptuk kézhez a Szerb Haladó Párt frakciójának javaslatát, amely indítványozza, hogy ezeket a témákat vegyék le napirendről, ne vitassa meg a testület.

Mindebből világosan látható, hogy a hatalmi Szerb Haladó Párt képviselőihez nem jut el a szabadkaiak álláspontja ebben a kérdésben és a menekültlakások felépítésén dolgoznak, a szerbiai kormány politikájával igazolva ezt. Az is világos, hogy a városi hatalom intézményes rendszerén belül nem megállítható ez a projektum, az aláírásgyűjtés csupán a polgárok megvezetésére szolgált. Az is világossá vált, hogy a VMSZ, mint a városi hatalom része nem rendelkezik elegendő súllyal a projektum megvalósításának megakadályozásához, a szavazás pedig igazolta, hogy jelenleg Szabadka politikai színterén a VMSZ csupán egy dísz a Városházán.

Mindezek után egyetlen kérdés maradt: van-e Szabadka polgárainak ereje, akarata és határozottsága, hogy tovább harcoljanak a projektum megvalósítása ellen, intézményen kívüli eszközökkel?

Szabadka, 2017. július 7.